Garantie en voorwaarden

Wat zijn de garantie voorwaarden van Kozijnenverkoop.nl?

GARANTIE VOORWAARDEN
De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Daarnaast heeft u recht op fabrieksgarantie van Schuco.

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De daarnaast verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, beperken zich tot het kosteloos toesturen van nieuwe onderdelen nadat wij de defecte onderdelen van u hebben ontvangen. Garantie uiteraard bij gebruik onder normale omstandigheden. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Hieronder vindt u de garantie termijnen van de door ons aangeboden producten:

  • 10 jaar Schuco fabrieksgarantie
  • 10 jaar, Kleurechtheid
  • 10 jaar, Kunststof gevelelementen
  • 10 jaar, Glas
  • 10 jaar, Deurpanelen
  • 5 jaar, Hang & Sluitwerk
  • 2 jaar, Horren

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid; Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; Bij normale slijtage; Bij beschadiging door verkeerde montage; Wanneer er sprake is van buitenkomend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; Wanneer Kozijnenverkoop.nl of EA-Kunststoftechniek niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.